GYÓGYULÁS SZELÍD GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL

Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt,a szímbólumokat és a feltétel nélküli hitet amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette . A gyógyítás által mi magunk a gyógyítók is gyógyulunk. Ez a szeretet varázsereje!

teremtes.jpg


Migene  Gonzalez-Wippler-

Megaddriel köyve

részlet

Az angyalok háborúja.

„ És íme a másodok napon amikor a Teremtő olvadt sziklából ,tűzből és villámból megteremtette az angyalokat,kilenc  egymás utáni karba sorolta őket,és ezeket a rendeket karoknak nevezte el.

Ez a kilenc kar az Arkangyaloké, Keruboké, Szeráfoké,Angyaloké, Fejedelségeké, Hatalmaké,Erényeké, Uralmaké, Trónusoké.

Minden kar élére az isteni jelenlét egyik hercegét állította,hogy kormányozza azt.

Minden kórus angyalok milliárdjaiból állt. Ők voltak a mennyek seregei,akit a teremtő a hét Mennyország feletti uralkodásra alkotott,

Rangban kilenc kar és uralkodó hercegei felett álltak az őrtornyok őrzői,akik a Hetedik Mennyország hét palotáinak falait alkották. amely az isteni jelenlét lakhelye.

Ezeket az égi virrasztókat óriási hatalommal látták el,védték a palotát és megakadályozták a hivatlan vendégek ki és belépést.

A virrasztók közül kiválasztásra került 70,a királyságok hercegeit akik a virrasztóknál is hatalmasabbak voltak.

 Megint másokat akik a 70 en uralkodtak,Ők azok akik mindég a teremtő trónusa előtt állnak és szolgálják őt

A teremtő erejével vetekedett egy nagy szeráf kerub,hatalom, arkangyala

Bekva.

 neve anyit tesz

 Ő aki jó

satanel.jpg

A teremtő kedvence volt mindenkinél jobban szerette őt .

A teremtő rangjuk szerint osztotta a hatalmat és az értelmet,de senkinek nem adott annyit mint Bekvának és

 Mihálynak

 akinek neve anyit tesz

 Aki olyan mint Isten

mihael_angyal.jpg

Nagyon szerette Mihályt ezért megtette a fővezérnek,mivel ismerte megronthatatlanságának titkát egyedül neki fedte fel titkos szent nevét,amelyel a világot teremtette.

Azt viszont, hogy ezt hogyan tette még neki sem mondta el

Bekva akinek ereje csaknem egyenlő volt a teremtőével megfejtette a világegyetem születésének titkát.

Lelkében kínzó vágy ébredt hogy hasonlót alkothasson,hasonlóvá váljon a teremtőhöz.

Irigységgel nézett rá, és irigyelte az egész birodalmat .Ám nem volt birtokában  a szent névnek amelyet csak Miháel tudott.

 Név nélkül pedig nem lehetett az övé a teremtő trónusa,hatalma. Tervet eszelt hát ki .

Minden reggel mielőtt isteni tanács összeül  a menyben a teremtő égi törvénykezést tart ,újraszervezi a világegyetem rendjét a mennyek minden serege  Miháel vezetésével elénekli  az isteni dicséretet Majd minden angyali kar visszatér a hét mennyország kijelölt helyére.

Mihael pedig a napi paranccsal távozik teljesíteni azt.

Bekva meglapulva várta Mihaelt és meglátta, amint felfelé igyekezett .

Szorosan mögötte szállva követte,míg csak el nem fogta a fény és a sötétség alagút tátongó közepén,

Bekva  udvariasan vette le ragyogó koronáját és köszöntve fejet hajtott.

Bekva megkérdezte részesítené-e abban a kegyben hogy vele tarthasson,majd ravaszul és fortélyosan faggatni kezdte hogy elégedett e azzal, hogy a teremtőt szolgálhatja?

Miháel meglepődve de gyanútlanul válaszolta.

Tökéletesesen elégedett hiszen neki köszönheti halhatatlan éltét

Bekva ekkor kijelentette ,hogy Ő nem akar szolgálni,inkább neki szolgáljanak,hogy hatalmát bizonyítsa feltárta Miháel előtt a teremtés titkát,hogyan tud láthatatlan láthatóvá válni,majd felajánlotta hogy osztozzhatnak a hét mennyország uralmán,ha a fővezér hajlandó elárulni a szent nevet.

Ekkor a vezér előkapta égi seregektől rettegett tűzkardját és egyetlen suhintással levágta

Bekva koronáját.

Veszedelmes angyal ,te semmire kelő nem ismersz sem halált sem lelkiismeretet,üvöltötte

tisztátalan sarud soha többé nem léphet az égi trónus elébe!

Takarodj a szemem elől Kaszbel mert mától  ez a valódi neved

aki elárulta  a teremtőt.

 Kaszbel rettegve menekült el a fővezér elől ,de az éj leple alatt visszatért hogy kitalálja hogyan állhat bosszút.

A teremtőtől kapott hatalom segítségével megszabdalt ruháját helyrehozva ,glóriáját visszaállítva hívta össze támogatóit.

 Arra utasította őket hadseregükkel támogassák és robbantsanak ki háborút taszítsák le a teremtőt a trónról.

Háború

Az isteni seregek vezére ez után a fenséges Anapiel YHVH herceg színe elé sietett a hét palota kulcsiért.

kérését halva  meghajoltak előtte a hercegek.

Ekkor a nagy szeráf az erény angyala mikor a mennyei trónushoz ért levette glóriáját,és leborult a teremtő előtt.

Mihael a leghatalmasabb szeretet ölelésétől reszketve ,smaragd szeméből színjátszó könyek folytak,melyekből új kerubok születtek.

Mihael pedig szavak nélkül mesélte el Kaszbel árulását. A teremtő szeméből könnyek potyogtak,az angyali karok pedig megszűntek zengeni,a palota minden termében csend honolt.

A teremtő kiadta parancsba Mihaelnek szervezze meg Arabothot védelmét.

Ő isteni fényét ekkor elhomályosította a legkedvesebb angyalának elvesztéséből adódó bánat.

Mihael, Gabriel, Uriel,Rafael készítették fel a  seregeket a támadásra.

Kaszbel ravasz volt, ezért úgy öntött azonnal támad,ereje hatalmas volt,hat kapun tudott átjutni segítségére voltak

a csillagnemzetség egyes áruló  fajai, pl sárkányok,hüllők….

a virrasztók közül akik a nagymacskákhoz  tartoztak egy sem volt olyan erős hogy ellenálljon.

 Araboth kapujánál azonban a mennyei seregek milliárdjaival kellett szembenéznie,

Az angyal harcosok első összecsapása villámkitörés ezreinek hangjával ért fel,

A második még vérengzőbb volt,Araboth falai meghajoltak,

A harmadik alkalommal olyan rettenetes volt a zenebona, hogy könyörögni kezdtek Mihaelnek hogy fejezzék be,mert előbb utóbb leomlanak a falak.

Ám a teremtő örök életűnek teremtette az angyalokat,és ekkor

Gabriel

a hatalmas kerub az erény, hatalom, akinek neve anyit jelent

Isten az én erőm,

gabriel_arkangyal.jpg

a halál, a feltámadás,bosszú angyala könyörület hercege nekiiramodott Gadaril sorainak mely félelemmel töltött el hithűket és lázadókat egyaránt. Lángoló kardjának minden csapásával lázadó angyalok ezreit taszította a mélybe.

A két vezér ekkor összecsapott,a tűz és a villám az egész égboltot megvilágította,Gabriel ekkor hatalmas ütést mért Gadaril melkasára akinek a vértje ketté nyílt, védtelenné vált,majd erőtlenül hullott a mélybe,serege ezt látva remegve menekült.

A fenséges

Uriel

aki a nap kormányzója, melynek neve

 Isten tüze

uriel_arkangyal.jpg

félelem öröm, angyala tűzkígyóvá változott és nekirontott a lázadó szeráf Jekvon csapatának körbezárta őket.

Jekvon ekkor felemelte hatalmas kardját és úgy támadt Urielre,de kardja egy pillanat alatt hamuvá porlott.

Hatalmas kerub

Raffael

melynek neve annyit tesz

 Isten meggyógyít,

rafael_arkangyal.jpg

bűnbánat a fény a szerelem angyala .élet fájának őrzője nekirontott a

 lázadó szeráf, Aszbel csapatának,

Ő aki a szeretet a fény angyala azzal a kardal küzd a szeretetért amit maga teremtett. Ebből olyan mérhetetlen fény áradt ami túlmutatott a csillagok pályáján

. Aszbel látva a fényt eltakarta szemét és így rontott az angyalra,Rafael  a szeretet fényét bocsátotta rá amely átlukasztotta a mellkasát,és a feneketlen mélységbe zuhant.

Kaszbel látva hogy vesztésre áll magához hívatta még megmaradt vezéreit és úgy döntött körbe veszi

Araboth csipkés orozatát.

Mihael  rájött mit tervez Kaszbenl  és a mennyei seregekkel együtt Gabrielt Urielt, Rafaelt segítségével összegyűltek  Araboth körül és várták a támadást.

Kaszbel jó taktikus vezér volt  észrevette, hogy a seregek szabadon hagyták Arabothot ,úgy döntött azonnal megtámadja az égi lakhelyet menydörgő hangon adott parancsot a falak lerombolására.

Ekkor a nagy hercegek Anapiel YHVH,Szoteraszil YHVH a palota virrasztói az

 Isteni jelenléthez rohantak tanácsot kérni.

Aki felűlt az ítélet trónusára,melyből mérhetetlen fény sugárzott .

Menydörgés villámlás és a csillagok anyaga áradt ki belőle,Tűz és villám árasztott el mindent,

A trónnak helyet adó szerkezet a Merkabaht tartó tüzes teremtmények ordítottak dühükben

A hurrikánok,ciklonok,tájfunok,tomboltak.

A dicsőség trónusa pedig szilárdan állta a tűz, szél haragját,semmi nem repeszthette meg annak alapját.

A szent levéltárért felelős hatalmas herceg,Radveriel YHVH kezében az ítélet könyvével várta  parancsait.

A teremtő hangja harsogott,igazság, valóság, könyörületesség tört elő belőle.

Visszaállította a Békét és az Egyensúlyt.

Ekkor értették meg a lázadó angyalok a félelmetes veszteségüket,

lelkükben hatalmas fájdalom, bánat lett úrrá.

Kaszbel  aki tudatára ébredt a pótolhatatlan veszteségnek még elszántabbá vált,rábeszélte harcosait kezdjék újra a támadást.

Miháel erre várt ,hogy leszámolhasson Kaszbelhez

 seregének száma 496.000 milliárd fő volt.

Miháel ,Uriel,Raffael,Gabriel segítségével legyőzte a lázadó angyalokat.

Kaszbel egyedül maradt,segítői ,tanácsadói meghaltak  serege elhagyta.

Ekkor el jött az idő:

Kaszbel és Mihael szemtől szemben álltak.

A két égi ellenfél a hithű és az áruló leszállt paripájáról és készen állt a végső összecsapásra.

Miháel  ledobta vértjét és csak az igazság kardját tartva kezében állt ki ellenfele elé.

Kaszbel nem akart alul maradni így ő is ledobta vértjét és lándzsáját.

A két angyalt körülvevő csend őrjítőbb volt mint a harci trombiták harsogása.

Kaszbel tudta ez az utolsó esélye,ha legyőzi Mihaelt  a fővezért kivívhatja az égi seregek megbecsülését.

Önteltsége odáig vitte, hogy Ő támadt először.

Halálos erővel és elszántsággal vetette bele magát a harcba,ám a lángoló kardja az üres levegőt érte,fürgén megfordult és meglátta a nyugodt tekintetű ellenfele smaragdzöld szemét. Megzavarodva újból támadásba lendült,körültekintőbben célzott,de a fővezér lénye Kaszbel szeme láttára oszlott fel,és egy pillanat alatt a háta mögött termett.

Ekkor látta meg Mihael igazi nagyságát.,

 miért mondták legyőzhetetlennek.

Megértette, Mihael legyőzésének lehetetlenségét.

 Tehetetlen dühével támadt rá, de MIhael ezúttal nem mozdult, A tűzkardok egymásnak  csapódtak a levegőben és a két ellenfél egymással szemben állt,

Mihael szemében sem gyűlölet sem harag nem látszott csak mérhetetlen szomorúság

Ebben a pillanatban Ő is mérhetetlen szomorúságot érzett és érez a mai napig a z örökkévalóság elvesztése miatt.

Gyorsabban elbukott mint egy pillanat,

 Mihael egyetlen kardcsapással lefegyverezte,a hatalmas lökés a lába elé vetette Kaszbelt ,

és tüzes sarujával keményen a nyakára lépett.

Láncokra kötözték és így vezették a teremtő elé.

Nem véletlen, hogy az angyalok háborújával kezdődött miden:

Ez volt az első kozmikus háború

Mert hogy ami fent az lent!

 Azóta harcoljuk mi emberek a földön az égí drámat tovább .Weblap látogatottság számláló:

Mai: 91
Tegnapi: 307
Heti: 91
Havi: 1 076
Össz.: 2 178 170

Látogatottság növelés
Oldal: ANGYALOK HÁBORÚJA vagy az első GALAKTIKUS HÁBORÚ
GYÓGYULÁS SZELÍD GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL - © 2008 - 2022 - szelidgyogymodok.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »