GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL

Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt,a szímbólumokat és a feltétel nélküli hitet amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette . A gyógyítás által mi magunk a gyógyítók is gyógyulunk. Ez a szeretet varázsereje!

A képzelőerıő kép-teremtés


az értelem jellemző képessége, és a szó csupán nehézkes kísérlet, hogy részben ábrázoljon egy mentális képet.

Egy elgondolás, egy mentális kép összetett dolog, esetleg egy egész mondat szükséges

ahhoz, hogy részletesen leírjuk, ezért kiragadjuk egy szembetőnı alkotóelemét, és egy szóval megnevezve ezt a részt, tökéletlenül fejezzük ki az egészet.

 Ha azt mondjuk „háromszög", a szó egy

képet hív elı a hallgató elméjében, amelyet hosszan kellene leírnunk, ha pontosan akarnánk szavakkal érzékeltetni.

Mindent elkövetünk, hogy jelképekben gondolkozzunk, azután fáradságosan és

tökéletlenül szavakban összegezzük jelképeinket. Azokban a tartományokban, ahol az értelem értelemhez szól, tökéletes kifejezés van, messze túl azon, mint ami szavakkal átadható.

 Még a korlátozott

formájú gondolatátvitelnél sem szavakat, hanem elképzeléseket küldenek.

 Egy szónok mentális

képeiből akkora részt önt szavakba, amennyit csak tud, ezek a szavak pedig a hallgatóság elméjében a szónokéhoz hasonló mentális képeket hívnak elő.

 Az elme nem szavakkal, hanem képekkel, képzetekkel

dolgozik, a felmerülő viták és félreértések fele pedig abból származik, hogy az emberek

különböző képekkel társítják ugyanazokat a szavakat, illetve különböző szavakkal fejezik ki ugyanazokata képeket.

A gondolatforma tehát egy mentális kép, amelyet az elme teremtett vagy formált a magasabb

pszichikai világ anyagából, amelyben a fent említettek szerint mőködik.

 Ez a forma, amely e régió

anyagának gyorsan rezgő atomjaiból áll, rezgéseket indít mindenfelé maga körül.

 Ezek a rezgések

minden olyan lényben hang- és színérzéseket keltenek, amelyek képesek azokat megfelelően feldolgozni,

amint pedig a gondolatforma kifelé halad, vagy lefelé süllyed, – bármelyik kifejezést

használjuk szívesebben, hogy az átmenetet kifejezzük, – az alsó pszichikai régiók sőrőbb anyagába,

ezek a rezgések, mint egy éneklő-szín, minden irányt erőteljesen áthatnak, és a gondolatformához, – amelyből kiindultak

– hívják az adott színhez tartozó elementálokat.

Az összes elementál, – éppúgy, mint minden egyéb dolog a világegyetemben,

– a hét elsődleges sugár, a fény hét eredeti fiának egyikéhez, vagy másikához tartozik.

 

 A fehér fény előtör a Harmadik

Logoszból, a megnyilvánult Isteni Elméből a hét sugár formájában,

„a trónus előtt lévő hét Szellem”

formájában, a sugarak mindegyikének pedig megvan a maga hét alsugara és így tovább egymást követı kisebb részegységekben.

 Ezért a végtelen különbségek közepette, amikből a világegyetem

felépül, különböző kisebb részegységekbe tartozó elementálok vannak, ezek egy színnyelven

kommunikálnak, amely azon a színen alapul, amelyhez tartoznak.

 

Ezért őrizték mindig olyan óvatosan a hangok, színek és számok igazi tudományát,

– a számokon alapul mind a hang, mind a szín, –

mert az akarat ezeken keresztül szól az elementálokhoz, a tudás pedig hatalmat ad az uralkodáshoz.

 

K. H. Mester nagyon érthetően szól erről a szín-nyelvről.

Azt mondja:

 

„Hogy is értethetnétek

meg magatokat, hogy parancsolhatnátok ezeknek a fél-intelligens erőknek, amelyek velünk nem

kimondott szavakkal, hanem hangokkal és színekkel érintkeznek, a kettőjük rezgése közötti összefüggés megteremtésével?

 

Mert a hang, a fény és a szín a legfontosabb tényezők az intelligenciák

ilyen fajtájának kialakításában,

Ezek olyan lények, amelyek létéről fogalmatok sincs, hinnetek sem

szabad bennük, – ateisták és keresztények, materialisták és spiritiszták, mind felhozzák saját érveiket egy ilyen hit ellen,

 

– a tudomány pedig valamennyinél erősebben ellenzi az ilyen lealázó babonában

való hitet.”

A múltat tanulmányozók emlékezhetnek itt-ott előforduló, egy szín-nyelvre vonatkozó homályos

utalásokra; emlékezhetnek arra a tényre, hogy az ősi Egyiptomban a szent kéziratokat különböző

színekkel írták, és hogy a másolásban elkövetett hibákat halállal büntették. De nem akarom ezt az

érdekfeszítő dolgot mellékvágányra terelni.

Minket csak az a tény érdekel, hogy az elementálok

1 A.P. Sinnett: Occult World (Okkult világ) 100. old.

7

színekkel szólíthatók meg, és hogy a szín-szavak olyan érthetőek számukra, mint a kimondott szavak

az emberek számára.

Az éneklő-szín árnyalata a gondolatformát létrehozó indíték természetétől függ.

 Ha az indíték

tiszta, szerető, jótékony természető,

 a létrehozott szín olyan elementált hív a gondolatformához,

amely felveszi azokat a jellegzetességeket, amelyeket az indíték rányom a formára, és az így meghatározott módon cselekszik

. Ez az elementál belép a gondolatformába, hogy mint annak a lelke

viselkedjen, és így egy független lény jön létre az asztrálsíkon, egy jótékony természető lény.

Másrészt,

ha az indíték természetében tisztátlan, bosszúvágyó, gonosz, a létrehozott szín olyan

elementált vonz majd a gondolatformához, amely ugyanúgy felveszi az indíték által a formára nyomott jellegzetességeket, és az így meghatározott módon cselekszik.

Ebben az esetben is belép az

elementál a gondolatformába, hogy mint annak a lelke viselkedjen, és így egy független lény jön létre az asztrálvilágban, egy kártékony természető lény.

 

 Például, egy haragos gondolat vörös villanást

okoz, mert a gondolatforma úgy rezeg, hogy vöröset hoz létre; ez a vörös felvillanás hívójel az

elementálok számára, azok pedig a hívó felé száguldanak, és egyikük belép a gondolatformába, ami

azt romboló, bomlasztó fajtájú önálló tevékenységre képesíti.

 

Az emberek folyamatosan beszélnek ezen a szín-nyelven egészen öntudatlanul, és így maguk köré

hívják az elementálok rajait, amelyek megtelepednek a létrehozott különböző gondolatformákban.

 

Így van az, hogy az ember a közvetlen környezetét saját világával népesíti be, telíti képzelete,

vágyai, ösztönzései és szenvedélyei szüleményeivel.

 Önmagunk által teremtett angyalok és démonok

tolongnak körülöttünk minden oldalról, mások javának és kárának okozói, és saját javunk és

kárunk hozói,

– bizony, ez egy karmikus sereg.

A tisztánlátók látják a színek állandóan változó villanásait a mindenkit körülvevő aurában: így

fordít le az asztrálvilág minden gondolatot, minden érzést az asztrális látás számára láthatóan. A

közönséges tisztánlátónál valamivel jobban fejlett személy látja a gondolatformákat is, és látja a

színvillanások keltette hatásokat az elementálok tömegeire.

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 70
Tegnapi: 261
Heti: 1 969
Havi: 8 823
Össz.: 1 883 315

Látogatottság növelés
Oldal: kARMA és a SZÍNEK KAPCSOLATA
GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL - © 2008 - 2020 - szelidgyogymodok.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »