GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL

Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt,a szímbólumokat és a feltétel nélküli hitet amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette . A gyógyítás által mi magunk a gyógyítók is gyógyulunk. Ez a szeretet varázsereje!KISS TIBOR – ZELNIK JÓZSEF


TESTAMEN


LEONARDÓ EVANGÉLIUMA 


Egy igen érdekes mű ,sok tanulsággal,évek óta reménykedem ,hogy megjelenik végre a folytatás is .

A képeket sajnos nem tudtam feltenni,de próbáljátok meg a googlen keresztül az egész könyvet letölteni a netről.

Azt ,hogy évekkel ezelőtt honnan vettem le már nem tudom, de ha nem megy írjatok és elküldöm emailbe.


A mű keletkezésének története:

leonardo_1.jpg

Leonardo evangéliuma, vagy inkább apokrif evangéliuma elôkerülésének

álomszerû, furcsa története van.

A Heilinger család a tizenhetedik században érkezett Magyarországra.

A családi legenda szerint visszaérkezett, mert magukat az Ajtósról Nürnbergbe

vándorolt Ajtósi Türer család távoli leszármazottjának tekintették.

Gyula városának polgármestereket, a megyének vezetôket adtak az

elmúlt három évszázadban.

Nagyapám 1928-ban, a Dürer-emlékév alkalmából Nürnberg városától

díjat és emlékplakettet kapott.

Kiutazott átvenni a megtisztelô kitüntetést.

Nürnberg polgármestere az ünnepség után szólt nagyapámnak,

hogy szeretné másnap fogadni.

A fogadáson átadott neki egy bôrtokban

egy köteg megsárgult papírlapot és rajzokat, amelyek egyértelmûen nem

Dürertôl származnak, az írást pedig senki sem tudta elolvasni.

A bôrtokban

volt még egy furcsa tôr is, és egy végrendelkezés, hogy ezt az anyagot

csak Dürer-leszármazott ôrizheti egészen addig, amíg a 2000-ik év

fordulója után nyilvánosságra kell hozni.

A polgármester elmondta még,

hogy a négyszázadik emlékév alkalmából a Dürer iránti nagy tiszteletük

kifejezéseképpen kinyomozták a még egyetlen élô rokont, és most átadják
neki ezt a furcsa hagyatékot.
Telt az idô, a nagy háború és az utána jövô nagy üldözés elhomályosított
mindent, ami éppen nem a közvetlen túlélést szolgálta.
Elfelejtôdött,
hogy a bôrtok, benne a megsárgult papírlapok, a tôr és most
már a nürnbergi plakett is – amely anyai hagyatékként került hozzánk –,
a rejtegetni való vadászfegyverrel együtt el lett ásva a hatvani padláson,
ahonnan csak a rendszerváltás eseménye szabadította ki.
Tíz évig gondolkodtam, mi lehet ez, majd egy hirtelen megvilágosodás nyomán rájöttem a megfejtésre.
A dokumentumoknak azt a részét, amelyet itt közlök,
2002 karácsonyától 2003 húsvétjáig silabizáltam ki.
Az egész anyagnak
ez nincs a fele, és amint a szövegbôl látszik, az első könyv
  TEST KÖNYVE
 sem teljes, a lélek könyve pedig még teljesen megfejthetetlen.
A megfejtést folytatom.
Leonardo szinte láthatatlanná vált rajzait Kiss Tibor restaurálta és alkotta újá.
Jegyzet a műhöz:
1. Szolovjov Antikrisztusa is így énekel.
2. Fulcanellinél is megtalálható ez a szöveg.
3. Aleister Crowley-nál lehet errôl bôvebben olvasni.
4. A Parthenonnak ezt a geometrikus analízisét Tons Brunes is „idézi”
The Secrets of Ancient Geometry címû könyvében.
5. Leonardo vélhetôleg valami ilyesmire gondolt, de ezt ilyen pontosan
Molnár Tamás, a filozófus fejezte ki. Tôle idézem.
6. Ennek az úgynevezett Abra-Melin talizmánnak az a jellemzôje, hogy
tényleg holló alakban repül. Lásd The Sacred Magic címû könyvben.
A két ROLOR szárny alá rejtett UFO és a farktoll BOR szava sokat
sejtet. Legalább annyit, hogy ne igyál sok bort, mert ufót látsz…
7. Dante a Pokol hetedik énekét kezdi ilyen ördögnyelven. Talán azt
jelenti (Kardos Tibor így véli): Hej Sátán, hej Sátán Urunk, mit látok?
8. Nagy szellemek szörföznek a világ nyelvi mátrixában
9. Itt olvashatatlanná kopott az írás, talán röntgen alatt elôjönne, vagy
valamilyen vegyszerrel. Majd egyszer megpróbálom.
10. Ez egy Janus Pannonius-verssor
11. Albán bikának nevezték kortársai a Borgia pápát
12. Valószínûleg egy ahhoz hasonló metszetet küldött, mint amilyen
Münster Cosmographiájában is szerepel, vagy E. Shön metszetén.
13. A Magione család Toscánában etruszk gyökerû és Marcellus Albertus
Cristofani della Magione gróf a pápa által újraengedélyezett
Templomos Lovagrend mostani nagymestere.
14. Az Antinori család régi toszkánai család. Ma is a világ leghíresebb
borászai közé számítanak.
15. Ezt Szent Ágoston is mondta
16. Egy bizonyos testvér hivatása szerint szerzetes, állapotát tekintve
bûnös.
17. A szellemi Öntudat örök tudata. (A keleti egyházatyák kifejezése)
18. Teres Ágoston ír errôl
19. Ezt Shakespeare is írta valahol
20. Goethe ad hasonló szavakat Mephistopheles szájába
21. Saint-Germain gróf Legszentebb Trinozófiája 36. o.
237
22. Saint-Germain gróf Legszentebb Trinozófiája 90. o.
23. Az abszolút ideák gyûjteménye, mely jelekbôl és számokból áll, ezek
egyesítésével megvalósul a gondolat matematikája
24. Ebbôl is látszik, hogy azt igazán nem lehet mondani, hogy az ördög se
olvassa már Illyés Gyulát
25. Chatilloni Walter Dum contemplar animo címû mûvében az
Antikrisztus így beszél az ördöghöz:
Atyám, miféle akadály miatt nem születhetek meg?
Végzet, mi tart vissza attól, hogy világra jöjjek?
Nyiss kaput, mert ha gátolod távozásom,
Belzebub isten erejével átugrom a falon.
26. A szerelem lebilincselte
27. Umberto Eco használta Joyce: Finnegans Wake-jével kapcsolatban ezt
a szót. Lehet, hogy Eco is betekinthetett valamilyen formában
Leonardo titkos naplójába
28. Czakó Gábor Gazdaságkor címû könyvében tudta ilyen szépen
ostorozni a kiüresedett kort
29. A huszadik században egy magyar költô, Csoóri Sándor írt verset
Anyám fekete rózsa címmel. A kortársak azt hitték, népdal-utánzat,
nem vették észre, hogy ezoterikus vers
30. Mózes 6.11.12.
31. A huszadik században Rákosi Magyarországában még a boncolást is
munkaversenyben készítették. Erre a preparátumra rá van írva:
Munkaversenyben készítette X.Y. elvtárs
32. Robert Fludd is használta ezt a tételt és ezt a rajzot
33. Szent Hildegárd látomástrilógiájának elsô kötete a Liber Scivias
34. Pál apostolnak a korinthosziakhoz írt elsô levele 15:51, 53-54
35. Robert Burton The Anatomy of Melancholy címû könyvében 1621-ben
írja, hogy Lydiában egy tóban olyan úszó szigetek vannak, melyek
ringatóznak a zene ütemére
36. Ez egy vándormotívum Gilgames, Shakespeare és Ady szókincsével
37. Giovanni Santi: Fájdalmas Krisztus két angyallal 1490
38. Utat nyitni magának a mennybe
■ Leonardo Miatyánkját Gothe biztos olvasta, mert ô is használta a
Világok szíve, Atyám megnevezést.

Por és hamu…
(Hogyan keletkeztek a kötetben lévô rajzok)
Milyenek az izmok a valóságban? 1976-ban a fôiskolai anatómiai leckék
során jött ez a kérdés, mivel az izmokat csak könyvekbôl láttuk.
Elmentem hát megnézni a halottakat, hogy az izomtani ismeretekhez
saját rajzi jegyzeteket készítsek. Eme tevékenységem, olyan gondolatokat
kavart fel, melyekre nincsenek szavaim, de nemcsak azért nincsenek,
mert nem vagyok írásmûvész, hanem azért sem, mert a beszéd
fogalmi kifejezésforma, azaz fogalmaz, fogalmakkal közöl. A fogalom pedig
lényegénél fogva maga a világosság azért, hogy ne legyen kérdéses,
mi az, amit közölni akar. Ezért lehet világos és közérthetô. Ennek azonban
nagy ára van. Az az ára, hogy csak nagyon általános dolgokat tud kimondani
és egy bármilyen egyszerû tónusárnyalat is kimondhatatlan.
Most arról írok, miért rajzoltam, miért ezt a közlésmódot választottam.
Azért, mert a rajz és a festészet olyan dolgok kifejezésére alkalmas, amikre
a nyelv képtelen, a szó szoros és átvitt értelmében képtelen.
Ez a tanulmánysorozat 10 éven át tartott és gyarapodott, majd 1986-
ban az élô ember izomrendszerével véget ért.
                                                                             Kiss TiborWeblap látogatottság számláló:

Mai: 107
Tegnapi: 261
Heti: 2 006
Havi: 8 860
Össz.: 1 883 352

Látogatottság növelés
Oldal: LEONARDÓ EVANGÉLIUMA
GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL - © 2008 - 2020 - szelidgyogymodok.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »