GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL

Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt,a szímbólumokat és a feltétel nélküli hitet amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette . A gyógyítás által mi magunk a gyógyítók is gyógyulunk. Ez a szeretet varázsereje!

    bioritmus2.jpg      

A SPORTBAN RITKÁN VANNAK CSODÁK

CSUPÁN HIÁNYOS ISMERETE­INK

VANNAK

 Az ismeretek azonban bővíthetők, némi szorgalommal, odafigyeléssel, fárad­tsággal és logikával.

A sporthoz is, mint a háborúhoz is csak pénz, pénz és pénz kellene? 

Nem hiszem!!

Egy lehetőség a sok közül amivel könnyebben tudhaunk élsportolókat sikeresebbé tenni,vagy csak egyszerűen boldogabb embereket látni magunk körül.


 

BIORITMUSA bioritmus erőtere

Gyakran előfordul, hogy órákon vagy napokon át rossz érzéseink vannak,

"valami nem stimmel",

bármiféle indok nélkül ingerlékenyebbek, fegyelmezetlenebbek vagy figyelmetlenebbek vagyunk.

 Azután ismét testi és szellemi magaslatra kerülünk, szárnyalunk a mindennapok fölött, semmi sem okoz gondot - mindkét esetben nyilvánvaló ok nélkül. Ebben a fejezetben szeretnénk megismertetni az olvasót a sajátságos hullámzások és változékonyságok egyik lehetséges okozójával, az ember háromféle bioritmusával. Megmutatjuk, milyen hatással vannak ránk, és arra is kitérünk, miért fontos tudnunk róluk, s hogyan kell számolnunk  
velük.

A három életütem

Az emberi bioritmus erői a megszületés napjától kezdve hatnak a testre, a lélekre és a szellemre.

 Ezek színesítik a tetteinket, az érzéseinket és a gondolatainkat.

Nagy előnyünkre válik, ha tudatossá tesszük ezt a színjátékot az élet különféle területein, a hivatásunkban, a magánéletünkben, elsősorban azért, mert kihatásai több szempontból előre jelezhetők. Már az ókori görög orvosok figyelembe vették, mikor van betegeiknek "jó" vagy "rossz" napjuk. Nyugaton ezt az ismeretet régen elfelejtették, majd századunkban az újra felfedezők egzotikusnak hangzó, latinos névre keresztelték:

BIORITMUS

 Magyarra fordítva nem mást jelent, mint:

életütem vagy az élet érverése

Olyan ritmusok ezek, amelyek a születésünk percétől az életünk végéig elkísérnek bennünket a természetben ritkaságszámba menő, szinte már nehézkesnek tűnő egyenletességgel, valamely nagyon lassú belső óra ütemére:

 • a test ritmusa 23 napos,
 • a lélek ritmusa 28 napos,
 • a szellem ritmusa 33 napon át tart.

Ezek a ritmusok az ún. csúcsszakaszban időtartamuk feléig lassan emelkedve feljuttatnak bennünket a csúcspontra. Közvetlenül a csúcsponton a legrövidebb időn belül hirtelen váltanak, és csaknem függőlegesen süllyedve elvezetnek a kiindulópontra, majd a fokozatosan süllyedő mély szakaszon át elérik a mélypontot. Onnan visszatérnek éppoly élesen, függőlegesen felfelé a kezdethez, ahol aztán a magasba mélybe ingázás újra elkezdődik.

A fordulópontoknak mindegyik ritmusnál különös jelentőségük van.

Majdnem mindig kritikus időszakot jeleznek, tarthatnak órákig, néha egy napig vagy tovább.

Hatásuk a testre, a lélekre és a szellemre kis formátumú időjárás-változáshoz hasonlítható, akárcsak az erőváltozások a teliholdnál.

 A mélyből a magasba való átmenetet gyakran kevésbé érezzük döntőnek, mint a magasból lesüllyedő mély szakaszt. Valószínűleg abból adódik, hogy a mélyből a magasba ért második váltónapot már néhány olyan nap megelőzte, amelyen az ember nem volt testileg, lelkileg vagy szellemileg a legjobb formájában.

Ez a három ritmus szüntelenül befolyásol bennünket, rangra és címre való tekintet nélkül, kölcsönösen hatnak egymásra: erősítőleg vagy gyengítőleg, azonkívül számos más tényezővel is kölcsönhatásban állnak:

egészségi állapot, kor, környezet, sport teljesítő képesség stressz stb.

A három ritmus kölcsönösen színesíti egymást és hozzájárulnak a befolyások erősítéséhez, illetve gyengítéséhez.

A test, a szellem és az érzésvilág szigorú összjátékának következménye, hogy a háromféle ritmus hatása nem egyértelmű, és nem mindenkinél ugyanolyan módon meghatározható.

Inkább roppant egyéni, milyen szellemi mélypont hat közvetve a testi állapotra. Viszont a lelki csúcspont bizonyos körülmények között feledtetheti a testi mélypontot.

Mit jelent hát, ha túljutottunk az egyik szellemi csúcson? Hogyan jelentkeznek az egyes ritmusok magas vagy mély szakaszai a mindennapokban? Mire figyeljünk a változás napján?


A test bioritmusa (23 napos) 


A személyes testi bioritmus ismerete főleg azoknak az embereknek érdekes, akik valamilyen módon a testükkel végeznek munkát vagy a sportban, vagy a hivatásuk révén, például sportolók,masszőrök, táncosok, építőmunkások stb.

Ők jelentősebbnek fogják érezni a test bioritmusának hatását, mint mások.

A csúcsszakaszban rendszerint életerősnek és kitartónak érzik magukat, a testi munka fáradtság nélkül sikerül, minden könnyebben megy, s a sportokban is kiválóan teljesítenek.

Befolyásolja a vállalkozó kedvüket, az energiájukat, az önbizalmukat és a bátorságukat.

Minden váltónap kritikus időpont a test ritmusában.

Egészségileg esendőbbek az emberek, mint máskor, az egyébként gond nélkül megoldott feladataik ilyenkor jóval nagyobb figyelmet követelnek, az idegek, izmok, ízületek összjátékánál néha homokszem akaszthatja meg a fogaskereket.

A szülésznők előtt pontosan ismeretes a test bioritmusa.

Tudják, hogy a 11. nap (váltónap a testi ritmusban) az újszülöttek számára válságos időt jelent. E napon gyakrabban előfordulhat hányás vagy más  testi jelenség,. "Egy hónap elmúltával túl vannak a babák a legnehezebbjén" - a szülésznők és a gyermekorvosok ezen véleménye, bizony, tényeken nyugszik, ugyanis a kicsik 33 nap után először estek túl mindhárom ritmus csúcs- és mély szakaszán, és túlélték a váltónapokat.

 

A mély szakasz fokozatos erőhanyatlást, lecsökkent testi erőt mutat, a komolyabb törekvések most hosszabb pihenést követelnek.

Egy hegymászás a mély szakasz idején, a második váltónap előtt, sokkal több energia befektetést igényel, mint a csúcsidőszak alatt.

Éppen a mély szakasz utolsó napjai volnának igen alkalmasak a nyugalom és a pihenés idejére, hogy új erőt lehessen gyűjteni. 

A lélek bioritmusa (28 napos) 


Ez a ritmus gyakorol döntő befolyást a belső-külső figyelemre és érzékekre, általában az érzésvilágunkra, az ösztönös megérzéseinkre és az alkotóerőnkre.

 Különösen fontos az olyan hivatásúaknál, akik emberekkel foglalkoznak: tanárok, orvosok, ápolók, lelki gondozók.

A csúcsszakaszban az ember érzelmileg rugalmasabb, könnyebben felfedezi az élet jó oldalait.

Nem esik nehezére az életet derűlátóan megélni és kezelni. A pozitív gondolatok erejével sok jót cselekedhet

Tizennégy napos távolságra - mindig pontosan a hétnek azon a napján, amelyiken születtünk - a lelki ritmusunkban váltónap következik be, rövid, de néha zavaros időszak. Az érzések zűrzavara, lelki gondok, bosszankodás semmiségeken:

ezért uralja a váltónapokat a megfelelő

"éghajlat".

Talán itt található annak az oka, amiért a vasárnap született ember tényleg a sors kegyeltje, hiszen mindig a vasárnapoktól számított 14. napon él át lelkileg válságos napot.

A vasárnapja viszont gondtalan, mert általában semmiféle nagyobb követelménynek nem kell megfelelnie  
(kivéve, ha a magánélete nem sikeres, amiből a "vasárnapi stressz" fogalma keletkezhetett).

Vagyis a váltónap különösebb megrázkódtatás nélkül múlhat el.

A mély szakasz idején valamivel rosszabbul dolgozza fel az ember a kedvezőtlen híreket, könnyebben esik levert, félelmektől gyötört hangulatba.

Az élet sok értelmetlen dolgát most érzékenyebben veszi tudomásul. Aki engedi, hogy az életét a rossz lelkiismeret kormányozza, ilyenkor önkéntes áldozattá válhat. Ezekben a napokban, foleg a mély szakasz vége felé, nagyobb önfegyelemre van szükségünk, hogy a pesszimizmusunknak ne nyissunk teret.

A lelki mélyponton lévő gyerekeknek hiábavaló vállalkozás prédikációt tartani ilyenkor, ugyanis hasztalan,úgy sem fogja fel. 


A szellem bioritmusa (33 napos) 


Csak a szellemileg igen jól képzett versenyző tud többet nyújtani a tanítottnál.


Vegyük azért tudomá­sul azt, hogy minden hiába ha nincs mögötte tisztességes edzésmunka, ha nincs mögötte értelem, tiszta szellem.

Az értelem hiánya a dopping használathoz vezet még ha ezt mindenki tagadni próbálja is

A doppinggal vigyázzunk, mert a győzelem a nemzet dicsősége 

a bukás pedig mindég a sportoló szégyene marad! 


Érintett terület a logika, értelem 

 

Különösen erősen megtapasztalják ezt a fönn és lenn ritmust bármely szakterület tanárai, politikusok, szakértők, újságírók és írók. 
Mindenkinek bizonyára jó elképzeléseik vannak a szellemi ritmus csúcsszakaszainak milyenségéről. Minden értelemtől függő cselekedetükben támogatást élveznek, könnyebben sajátítják el a tananyagot és az információkat, majd fáradtság nélkül feldolgozzák, és tudják hasznosítani.

 Jobban tudnak összpontosítani például egy edzésen, ha a csúcsszakaszban látogatják, és ilyenkor bizonyosan több eredményt hoz, mint a mély szakasz 16 és fél napja.

A váltónapok akadályozzák a szellemi erőfeszítést.

A reakcióképesség nem áll a csúcsán.

Az utcai közlekedés minden résztvevője legyen elővigyázatosabb, mint bármikor, és szembetűnő tény, hogy ilyenkor csakugyan könnyebben követünk el hibát.

Ez az időszak gyakran bénítja az új ismeretek elsajátítását. A legjobb elkerülni most a bonyolultabb feladatokat, illetve az erősebb igénybevételt, és megvárni a szellemi időjárás-változást.

Ugyanez érvényes a 20. és 30. nap közötti időszakra a szellemi ritmusban. A mély szakaszban szellemileg fokozatosan rugalmatlanabbá válunk, értelmileg hamarabb kimerülünk, ha a feladatok túl kényesek.

A tanulás és az elhatározás öröme alábbhagy, a félelmek annyira megfoghatóvá válnak, mintha csak léteznének a valóságban.

 

A mindennapok bioritmusa 


Aki megérzi magán a saját bioritmusát, rövidesen felfedezi magának e tudás hasznát is.

 Nagy előny a gyerekekkel,sportolókkal való foglalkozásnál

 Amikor egy sportolónál, tanulónál a szellemi és a lelki ritmus a mélyponton van, teljesen értelmetlen új ismeretekkel tömni a fejét.

 Ha a szülőnek,edzőknek szívügye a gyerek ,sportoló jólléte, figyeljen annak bioritmusára, és legalább ezeken a napokon ne terhelje újabb feladatokkal.

 Amikor a tanárok,edzők állnak a mélyponton, alig képesek ezeken a napokon az ismereteket érthetően és szemléletesen közvetíteni. Figyeljék meg az egyéni időszakukat, sőt, jegyezzék fel a sportolók,diákok mélypontjait is, de legalább vigyázzanak a fordulónapokra!

 A tapasztalat szerint azok a nevelők, akik figyelnek a diákjaik bioritmusára, nagyobb eredményeket érnek el még az örökké rosszul tanuló,teljesítő és a problémás gyerekeknél is.

 Talán elképzelhető, hogy a tanárok és a korrepetitorok csapata egyszer  
összefog a jó jegyek érdekében, és a munkát a bioritmus alapján szervezi meg.

Tanulók, sportolók esetében nem esne nehezére tanároknak edzőnek a sok osztály,csapat egyazon évfolyamaiból a tanulókat,sportolókat a bioritmusuk alapján összeállítaniuk, azután ehhez igazítaniuk a tan-és edzés tervet

Éppen a diszlexiásoknál és az értelmi fogyatékos gyerekeknél derült ki, hogy valóságos áldás a bioritmus alapján végzett munka.

 Talán a jövő zenéjének tűnik, de egy jó számítógépes programozónak legföljebb háromnapi munkáját venné igénybe a sokféle bioritmus programból egyet úgy kialakítani, hogy a diákok ,spotolók születési adatainak ismeretében csapatok, osztályok összeállítása percek alatt papírra vethető legyen, rajta a mélypontokkal, amelyek együttesen érintik őket.

Ugyanilyen kényes vállalkozás, de sikert ígér, ha megjelöljük a bioritmus szerinti kedvező napokat, amelyeken mindenféle vizsga,verseny különösképpen az autóvezetői jobb kilátással kecsegtetnek.

 A sportolóknál ugyancsak tekintetbe kellene venni  minden fontos verseny előtt bioritmusuk csúcspontját.

 Egyes szerzők odáig mennek, hogy az egymástól erősen  
eltérő ritmust rossz jelenségnek tekintik a házasságban vagy a társkapcsolatban,sőt olyan sportoknál ahól csapat játék van, fontos szempont az egymás segítése.

Bizonyára nem egészen helytelen, ám ebből általános következtetéseket levonni nem szabad.

 Alapjában véve előnyös, ha két ember csúcs- és mélypontja összeillik egymással, mert ekkor a társak lényegesen gyakrabban vannak ugyanazon a hullámhosszon. Mindenképpen belátható, mi történik, ha az egyik ember osztozik a társával a mélyponton.

A jóakarat és a képesség, hogy egymást a gödörből kihúzzuk, ugyanakkor meglehetosen ritka kincs manapság. 
Amennyiben a ritmusok - egymáshoz viszonyítva - éppen ellenkezőleg futnak, valóban nehéz a saját csúcspontunk idején a mélyben lévő társunkat,társainkat magunkkal vonszolni vagy ösztönözni.

 Másrészről pedig kölcsönösen jobban tudják egymást a mély szakaszokon átsegíteni, ha megvan a jó szándék.

Hosszú távon nézve bizonyosan az összhang középértéke a kedvezőbb, mint a két szélsőséges eset - akár a nagy, akár a semmiféle összhangnál.

A tapasztalat azt mutatja: máris sokat nyertünk, ha az ilyen „átkos" napokon ismerjük a társunk lelki görbéjét, és azon a bizonyos napon - a születés napjától számított tizennegyediken - néhány kellemetlen órát  
kihagyunk az együtt eltöltött időből.

Mint mindig, itt is központi jelentősége van a belátásnak

Ha ismerjük a saját rossz hangulataink, kedélytelenségeink óráit vagy a másikénak a mindenkori bioritmusához tartozó összefüggéseit, könnyebb lesz kimozdulni ebből a helyzetből. Nem azért, hogy minden bosszantásnak beugorjunk vagy a felelősséget a bioritmusra hárítsuk, hanem azért, hogy megértést tanuljunk.

Ha tudjuk, mit várhatunk a társaink természetétől ilyen pillanatokban, amikor kedélybeteg, nem összeszedett vagy feledékeny, akkor könnyebb lesz tudomásul vennünk a tulajdonságait. Az elfogadásnak ez a formája esélyt ad az igazi befogadás gyakorlására a belső mentségek nélkül: "persze, ő-ők erről nem tudnak semmit.. .

" Ilyen a minden ok és feltétel nélküli  elfogadás a szeretet.

 Megértés hiányában nincs valódi segítség

 A másik lelkiállapotának félreértelmezése megöli a kapcsolatot legyen az egyéni vagy csoportos

 A tűrőképesség csupán az első kicsi lépés, a belátás viszont fényt hoz önmagunkba és a társaskapcsolatba.

Mindent összevetve hihetetlenül sokat nyerhetünk a bioritmus ismeretéből, ha az általános szabályokat és az útmutatókat követjük:

 • A saját bioritmus megismerése akkor értelmezhető, ha folyton utánanézünk és felfedezzük magunknak, külső segítség nélkül elfogadjuk, és nem mentegetőzés gyanánt használjuk a mindennapokban.
 • Éppúgy, mint a Hold szakaszainál, az ember bioritmusában sincsenek csak "jó" és "rossz" napok.
 •  Mindig attól függ, mennyire tudjuk hasznosítani a mindenkori bioritmust.
 • Mindig olyankor, amikor a fontos munkák vagy szándékok időpontját magunk határozhatjuk meg - amelyeknél testileg, szellemileg vagy érzelmileg a magas szakaszban vagyunk/kellene lennünk -, vegyük figyelembe a bioritmust, és azután irányítsuk a mindenkori szándékot valamelyik kedvező napra.

 • Amikor bizonyos helyzet elnapolható, miközben pont a mély szakaszban vagyunk, vagy a fordulópont uralkodik, könnyen ráállunk a halogatásra.
 • A jól előkészített dolog - félig nyert ügy.
 • A saját bioritmusunk megismerése alapjában véve mindig személyes tapasztalat.
 •  Soha nem általánosítható.
 •  A tudásunk erről csak saját magunk számára használható.
 • Belőle semmiféle ajánlás mások számára nem levezethető, mert a másik embernek kizárólag az ő személyes bioritmusával kell foglalkoznia.
 •  Olykor az egyéni szellemi vagy testi csúcson megerőltetőbb minden dolog, mint a mély szakaszban.
 •  Kirívó esetben, amikor minden görbe a mélyben van, hirtelen teljesen újszerűen értékeljük vagy látjuk át problémáinkat, mert hiányzik az erő, ami a saját ítéleteket és a saját megrögzött előítéleteket, a saját szellemi védekező rendszert fenntartja az igazság ellenére.
 •  A bioritmikus mélység kellős közepén a következő magasság a megkönnyebbülés, hogy többé nem kell mindenáron a hőn óhajtott álomképünket kergetni.


BIORITMUS KISZÁMÍTÁSA PROGRAM NÉLKÜL

0BIORITMUS-NAPTÁR KÉSZÍTÉS


Amennyiben érdekel valakit szívesen küldök emailben egy számítógépes programot.

 

Bárki kiszámíthatja és fölrajzolhatja a bioritmus-naptárát a következő hónapokra.

Hullám­vonalak helyett elég csupán egyenes vonalakat húzni egy kockás papíron. A havi bioritmus-naptárhoz először ki kell számítani, hány nap telt el a születés napjától a keresett dátumig.

Tegyük fel, hogy ön, pl. 1950. 10. 08.-án született.

Milyen volt az ön bioritmusa 1977. októberében? Legyen a keresett dátum 1977. 10. 01.

Hány nap telt el?

(1) Először az eltelt évek számát határozzuk meg.

Ezért a keresett dátum évszámából kivonjuk a születési dátum mindig eggyel nagyobb(!) évszámát.

(2) Ezután kiszámítjuk, hogy a teljes évek száma hány napnak felel meg. Most következnek a „maradék” napok!

(3) Megnézzük, hány szökőév volt közben („A” táblázat). Ennyivel több nap esik a teljes évekre.

(4) Ezután születésünk évében a születési dátumtól az év végéig eltelt napok számát keressük.

Az eltelt egész hónapok napjainak számát a „B” táblázat bal oldala mutatja.

A születési hóna­pokban a „maradék” napok számát a hónap napjainak számából kivont születési dátumnap adja, de ehhez a számhoz még hozzá kell adni 1-et!

(5) Hány nap telt el a keresett dátum évében? Ez valamivel egyszerűbb: a „B” táblázat jobb oldalából kiírjuk a megfelelő hónaphoz tartozó napok számát, és hozzáadjuk a keresett dátum napját.

(6) Összeadjuk a „maradék” napok számait. /(3)+(4)+(5)/

(7) Az egész évek napjainak és a „maradék” napoknak a számát összeadva megkapjuk, hogy hány nap telt el a keresett dátumig.

Számítások a következők:

1. Az eltelt teljes évek száma: 1977-1950+1=26 ….(+1!)

2. A teljes évek napjainak száma: 365*26=9490

3. A szökőévek száma („A” táblázat): 7

4. Napok száma a születési évben („B” táblázat): 61+(23+1)=85 ….(+1!)

5. Napok száma a keresett évben („B” táblázat): 273+1=274

6. A „maradék” napok összesen: 7+85+274=366

7. Az eltelt napok száma összesen: 9490+366=9856

8. Hányadik napon áll a fizikai ciklus? 9856/23=428 a maradék 12 (!)

9. Hányadik napon áll az érzelmi ciklus? 9856/28=352 a maradék 0 (!)

10. Hányadik napon áll a szellemi ciklus? 9856/33=298 a maradék 22 (!)

Hol tartanak a bioritmusok?

Osztással állapítjuk meg, hogy a három alapvető bioritmus görbéje a keresett dátum idején milyen fázisban van éppen.

(8) A huszonhárom napos fizikai ciklussal osztjuk az eltelt napok számát, ami legfontosabb, a maradéknak megfelelő számot használjuk a továbbiakban.

(9) Hasonló módon számítjuk ki az érzelmi és a (10) szellemi ciklus állását is. A három bioritmus-görbe 1977. 10. 01.-i állását leolvashatjuk a „C” táblázatról. Lássunk hozzá a ritmusok felrajzolásához! Kockás lapra felrajzoljuk a keresett hónap hálózatát, beírjuk a napok sorszámát és esetleg a hét megfelelő napjainak rövidítését is. Ezután behúzzuk a keretbe a vízszintes „ütközővonalakat”.

Vigyázat:

a pozitív fizikai és a negatív szellemi fázis ütközővonalát kettősen rajzoljuk, mert ez figyelmeztet majd bennünket, hogy a megfelelő görbe rajzolásakor két kockába kerül a „csúcs”.

A hónap keretbe bejelöljük a keresett napot és a „C” táblázatnak megfelelő fázisból indulva elkezdjük a rajzolást. Csak a kockasarok átlói mentén kell egyeneseket húznunk. A fizikai görbét a +F és -F vonal között, az érzelmit a +É és -É között, a szellemit a +SZ és -SZ között, vigyázva a kettős csúcsokra. A kritikus napokat külön köröcskékkel jelölhetjük. A többi hónap rajzolása: Novemberben csak hozzáillesztjük az előbbi térképhez az új hónap keretét, és máris folytathatjuk a bioritmus-görbék (illetve egyenesek) rajzolását az előbbi módszer szerint. Visszafelé (például szeptemberre) ugyanígy meghosszabbíthatók a vonalak.

Elemzés:

Az 1977. októberi bioritmus térképéről leolvasható, hogy 1-én a fizikai, 2.-án az érzelmi ritmusban volt kritikus nap.

Aki gépkocsit vezetett, annak különösen kellett vigyáznia ezen a két napon. Az emberi szervezet fokozott bizonytalansága várható az egymás melletti kritikus napok, valamint a fizikai és az érzelmi görbe negatív fázisában való keresztezése miatt. Hasonló bizonytalan állapot lehetett okt. 29-én és 30-án is, csak még kisebb fizikai teherbíró képességgel. Október 13.-án kettős kritikus nap volt. Balesetveszélyes foglalkozá­soknál fokozott vigyázatosságra van szükség. A térképből úgy tűnik, hogy a hónap első felében általában az illető közérzete és átlagos teljesítménye rosszabb lesz, mint a másik két héten. Ezek a határok már csak egyéni tapasztalatok alapján érzékelhetők.

 


 

A” táblázat

SZÖKŐÉVEK TÁBLÁZATA

-

1920

1940

1960

1980

2000

1904

1924

1944

1964

1984

2004

1908

1928

1948

1968

1988

2008

1912

1932

1952

1972

1992

2012

1916

1936

1956

1976

1996

2016

 

„B” táblázat

HÓNAPOK ÉS NAPOK

  

365

-

-

334

I.=31

-

306

II.=28

31

275

III.=31

59

245

IV.=30

90

214

V.=31

120

184

VI.=30

151

153

VII.=31

181

122

VIII.=31

212

92

IX.=30

243

61

X.=31

273

31

XI.=30

304

-

XII.=31

334

-

-

365


A bioritmuson kívül még a holdnaptár az ami a  hónap napjait órákra bontva képes figyelmeztetni a hold mozgásaiból adódó hatásokra.Legyen az jó vagy rossz az élet minden területén.

Sport,műtét, szerződés kötés........  


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 28
Tegnapi: 261
Heti: 1 927
Havi: 8 781
Össz.: 1 883 273

Látogatottság növelés
Oldal: A BIORITMUS NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEK JOBB KIHASZNÁLÁSA A SPORTBAN -MAGÁNÉLETBEN
GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL - © 2008 - 2020 - szelidgyogymodok.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »