GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL

Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt,a szímbólumokat és a feltétel nélküli hitet amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette . A gyógyítás által mi magunk a gyógyítók is gyógyulunk. Ez a szeretet varázsereje!


elet_szigete.jpg

IDÉZETEK
- Beszélni beszélhetsz utakról, csakhogy az soha sem az Örök Út, Tao, megnevezhetsz neveket, de soha nem tudod megnevezni az örök nevet. Semminek nevezzük ég és föld kezdetét, Létnek nevezzük a Tízezer Dolog Anyját, vagyis hát legyen is csak örökre semmi, hogy megláthassuk a csodát, legyen örökre lét, hogy megláthassuk körvonalát, és együtt lakik ez a pár, de más a nevük színre lépve már, együtt laknak ők a mélység, mélység, egyre mélyebb mélység, minden csoda kapuja.


- A Szeretet és Bölcsesség nagy szintézisét kereső aspiráns ember legnagyobb feladata a

„tiszta gondolkodás”,

tehát a destruktív, negatív gondolatok teljes eltávolítása mentális tevékenységéből.

Ahogy A teljes teremtés benned létezik, s minden, mi benned van, a teremtésben is létezik. Nincs határ közted és egy tárgy között, mely egész közel van hozzád, mint ahogyan közted és a messze lévő tárgyak között sincsen távolság.

Benned van minden dolog, a legkisebb és a legnagyobb, a leghatalmasabb s a legmagasztosabb, s minden egyenrangú.

A Föld minden eleme egyetlen atom. A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye.

Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye. Léted megjelenési formája az élet minden megjelenési formáját magában rejti.

Figyelj benső éned hangjára, nézz bele idő és tér végtelenségébe.

A csillagok dalolnak ott neked, a számok beszélni kezdenek hozzád, a kozmosz örök kórusának hangjaival.

Minden egyes Nap Isten egy gondolata, és minden egyes bolygó ennek a gondolatnak egy változata. Hogy megismerd ezt a Gondolatot, ó Lélek, végig kell járnod fájdalmas utadat a hét szent bolygó szférájában, hogy onnan azután újra alászállj... majd újra felemelkedjél...

Mit jeleznek a csillagok, mit mondanak a számok? Mi rejtőzik a bolygók körforgásában? Ó ti elveszett és megtalált lelkek, ők éneklik, mutatják, újra és újra ismétli a

 Ti sorsotokat...

                                                                   Hermész Triszmegisztosz


- Fény és sötétség szemben állnak egymással,

mégis az egyik a másiktól függ,

amint a jobb láb lépése függ a balétól

 eljövendő fizikai világának minőségét.


- Amikor az ember eljut odáig;

hogy képes a „szívével gondolkodni és az agyával érezni”,

vagyis intellektuális erejét a szeretet szolgálatába állítja, akkor végre tudatos építőjévé válik a kozmosznak.


                             -   Teremt, mint egykor teremtett...

                    Az emberi elme a valódi tanítást nem fogja föl.

                           Mégis mily szívesen vitáznátok velem.

                    Ha kétségeitek vannak és semmit sem értetek.


Jézus ezt mondta nekik:

- amikor a kettőt eggyé teszitek és a bensőt olyanná, mint a külsőt, a külsőt mint a bensőt, a fentit mint a lentit, s így a férfit mint a nőt egyetlen eggyé, hogy a férfi ne férfi és a nő ne nő legyen, amikor szemet szemért tesztek, kezet kézért, lábat lábért, akkor mentek majd be a királyságba.


-  Ne a jók közé menj,

a gonoszok között dolgozz,

a rosszért mindig jóval fizess,

így váltod ki őket indulataik rabságából.


- Életeden, munkádon át törekedj Isten felé, mert Istent csak Isten értheti meg.


- A múltat meg lehet változtatni, hogyha teljesen a jelenben élsz.


- A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja.

- A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle.


 -   Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsájtó Hatalom így szólt:

Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit, segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy mint magadra, és ne hagyd a sötétségben elmerülni.

 Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, osszad meg.és az egész világ a tiéd.

- Szabad vagy a kövektől az éterig. Ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod.

Elbocsátlak téged is, mint mindenkit:


- Felelős vagy minden emberért aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.

Most eredj és élj, mert a világ a tiéd.

                                               Hamvas Béla


- Az anyaság a legmagasztosabb ezen a világon, mert anyaként tanulja és gyakorolja az ember a legnagyobb önzetlenséget. Az anyai szeretetnél már csak Isten szeretete nagyobb.


                   -      Hiszek a napban – akkor is, ha nem süt;

            Hiszek a szeretetben – akkor is, ha nem mutatkozik meg;

                        Hiszek Istenben – akkor is, ha nem szól.


- Az emberek csak akkor nem hisznek Istenben, ha egy hazugságban hisznek, amelyet istenként tisztelnek.

                                                       Tolsztoj


- Kevésbé lehetetlen dolog a napot átfogni, egy csillagot megragadni, a szúnyoggal elefántot elnyelni, mint az örökkévalóság minden kérdését kivétel nélkül megérteni.

                                                              Spurgeon


                -  Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás,

                               a legfélelmesebb felfedezés,

                              a legtanulságosabb találkozás.

                                                                     Mária Sándor: Füves könyv


                         -      Kísérje léptedet az égi vezér

                         Ne bántsa szívedet a búnak fellege

                      S ha mégis utadba bánat gyöngye akad

                       Tűrj, mert bánat után öröm, virág fakad.


                             -      Minden cselekedetünk vetés

                                   és minden átélésünk aratás.

                                                Egyiptomi tanítás


- Higgy azoknak, akik az igazságot keresik, de óvakodj azoktól. akik azt hiszik, megtalálták...

André Gide


-      Bánj óvatosan a szavakkal,

     Hiszen bárki helyeselheti azokat.       Gondolj példamutató életvitellel,

      Hiszen bárki utánozhat.

                                                       Lie-ce


-   Tégy egy lépést sorsod felé, és észre fogod venni, hogy az is mozdul feléd!

                                              Selvarajan Yesudian


- Tagadhatatlan igazság: amíg tökéletes harmóniában élünk a természettel, amíg lelkünk és a világegyetem megbonthatatlan egész, amíg érezzük és tudjuk, egyek vagyunk mindennel, tapasztalni fogjuk, hogy környezetünk dolgai – mint például a szél, a hullámok – és a körülmények azon lesznek, hogy a kedvünkben járjanak. (...) Ne feledjük, belső lényegünk semmiben sem különbözik a természet, a világ és a világegyetem közös alapjától, a felsőbb éntől. Ha énünk összhangban rezeg vele és testünk az egész világ, mindenütt, életünk minden pillanatában láthatatlan segítő kezek egyengetik utunkat.

                                     Swami Rama Tirtha


- Nincs nehézség, amelyet elegendő szeretet le nem gyűr;

nincs kór, amelyet elegendő szeretet meg nem gyógyít;

nincs ajtó, amelyet elegendő szeretet ki nem nyit;

nincs szakadék, amelyet elegendő szeretet át nem hidal;

nincs fal melyet elegendő szeretet földre nem rombol;

nincs bűn, amelyet elegendő szeretet meg nem vált...

Nem számít, milyen mély a baj gyökere, milyen reménytelen a kilátás, milyen kusza a szövevény, milyen nagy a hiba.

A szeretet kiteljesedése mindet megoldja.

Bár eléggé tudnátok szeretni, nem volna nálatok boldogabb és hatalmasabb a földön.

                                       EMMET FOX: Hegyi beszéd


-    Boldogságodat egyedül azok a dolgok korlátozzák, melyeket te magad kitalálsz.


- Aki szeret, kétszer él.

                                         magyar közmondás

                                                                                            

- A szeretet nem adó, nem követelés, mely mögött ott áll a végrehajtó.

A szeretet úgy árad, mint a napfény:

csöndesen és állandóan –

egyedül a maga csodatévő hevétől.

                                                   Hekler Antal


- A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia.

Senki sem téríthet el engem ettől a meggyőződéstől, mert a tapasztalás tanított meg reá.

                                             Gandhi

-  Ahhoz, hogy éljünk, kevés életre van szükségünk. Ahhoz, hogy szeressünk, sokra.

                                                Joseph Joubert


- A súly nem a földet nyomja, az az út. A megváltás felemeli a súlyt és az nem lesz többé.


 -     Hinni csak tettel lehet, tenni csak hittel. / A hit és a tett egy. /


  -    Ha teljes vagy - és teljesíted amire elhivattál, nincs vak erő, mert az erők benned és általad tevőkké válnak, különben rombolnak.


                             -   Csend ... egyensúly ... mérték.

                  Nem a halál rossz, csak a be nem fejezett feladat.

           Csend burkoljon be, védjen a kísértés ellen! Kössön össze Vele!


   -   Két emberen is segítettél, kétszázat elmulasztottál, s a feladat

                                        lehet, hogy kétezer.                                                     


- Az ember nemcsak az örömöt szereti. Ugyanannyira szereti a szenvedést is. Ezértsoha nem fog lemondani az igazi szenvedésről, vagyis a rombolásról és a káoszról.- Tanulni annyi, mint felismerni, amit régóta tudsz. Cselekedni: Bizonyságot tenni arról,hogy tudod.

Tanítani:

Emlékeztetni másokat, hogy tudják ők is, ugyanolyan jól.


- Olyan gond nincs, amelyik ne hozna kezében ajándékokat neked.

A gondokat azért

keresed, mert szükséged van ajándékaikra.


- A kötelék, amely egy igazi családot összefűz, nem a vér, hanem az egymás élete

iránti tisztelet és az abban lelt öröm.- Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ami most

történik, régen megvan, és ami következik, immár megvolt, és az Isten visszahozza,

ami elmúlt.- Amit össze akarnak nyomni, az kiterjed. Amit gyengíteni akarnak az megerősödik.

Amit el akarnak pusztítani, az kivirágzik. Amit el akarnak venni, azt végül odaadják.

A lágy mindig legyőzi a keményet. A gyenge mindig legyőzi az erőset. De a halnak

nem ajánlatos elhagyni a neki megfelelő mélységű vizeket.- Ne gondold a nem-tudást tudásnak. Ne gondold a betegséget egészségnek. A kínzó

dolgoktól csak úgy szabadulhatsz meg, ha felismered valódi lényegüket. Ha nem tudod,

hogy a tudatlanságod tudatlanság – soha nem fogsz tanulni. Ha nem tudod, hogy

a betegséged betegség – soha nem fogsz gyógyulást keresni- Gyönyörű, ha valaki

Maga előtt célt lát,

S azt meg is valósítja

Tűzön-vízen át.

                              Ibsen

           

                                                    GANDI:

A megbocsátás az erősek erénye,a gyengék sosem bocsátanak meg!


A vallások különböző utak,amelyek ugyanoda vezetnek .

Mit számít,hogy külön úton járunk ha a célumk közös!


Egy nemzet nagysága abban mérhető, ahogyan az állataival bánik!


Élj úgy mintha holnap meghalnál,de tanuljúgymintha örökké élnél!


Ha igazad van megengedheted magadnak ,hogy megőrizd a nyugalmadat,

Ha nincs nem engedélyezheted hogy elveszítsd!


Először megtűrnek téged,

később nevetnek rajtad,

később harcolnak ellened

végén 

    GYŐZÖL!!!!


Előbb magadban hozd létre a változást,amit a világtól követelsz!


Külömbség az között amit megteszünk és amire képesek vagyunk megváltoztathatná a világot!


A szemet szemért az egész világot vakká teszi!


Úgy tűnik sokkal nehezebb legyőzni a láthatatlan szenvedélyt,mint fegyverrel meghódítani a világot!


Hitünknek véljük,hogy a megtorlás a lét törvénye,Holott létünk törvénye:

Önmagunk legyőzése!


Jól végzett munka egyetlen gyűmölcse,

hogy elvégezhetted!Weblap látogatottság számláló:

Mai: 107
Tegnapi: 261
Heti: 2 006
Havi: 8 860
Össz.: 1 883 352

Látogatottság növelés
Oldal: IDÉZETEK
GYÓGYÍTÁS SZELID GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL - © 2008 - 2020 - szelidgyogymodok.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »