GYÓGYULÁS SZELÍD GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL

Isten addig nem adott betegséget az emberre, amíg előbb a gyógynövényt,a szímbólumokat és a feltétel nélküli hitet amely elmulasztja a betegséget, meg nem teremtette . A gyógyítás által mi magunk a gyógyítók is gyógyulunk. Ez a szeretet varázsereje!

asztologia.jpg


A zodiákus jegyei


„K O S”

Aforizma:

A csírák a földbıl, a kagyló biztonságából minden ellenállást legyızve a fény felé törnek.

Mottó: Én vagyok. Ismeri a múltat és a jövőt. Csak a jelen az, ami igazán számít.

Megzabolázatlan erő hajtja előre, a veszélyről tudomást sem vesz.

 a gyerek, aki még mindent játéknak tekint, mégis meg kell értenie, hogy korlátok veszik körül. Az élni akarás, a kihívások elfogadása - ezek motiválják a gyızelem felé vezetı úton. Minden kihívást bátran fogad, a kudarcok nem törik le. A dolgok csak addig érdeklik, amíg azok újak. A türelem és a diplomácia számára ismeretlen fogalmak. Tanácsadója a szabadság, célja a hírnév, ragyogás, dicsfény elérése. Mivel minden energiáját kifelé sugározza, gyakran szenved a magánytól és a belső üresség érzésétől.

Jellemző tulajdonságai:

Temperamentumos, kezdeményezı, határozott, aktív, hirtelen haragú, makacs, nyugtalan, ambiciózus, agresszív.

KOS Március 21 - Április 19

A Kos uralkodó bolygója a Mars, jelképe a kos.

A Kos a zodiákus első jegye és ily módon a kezdeteket jelenti. A kos

személyiség a kreatív energia, a lelkesedés megtestesítıje, nagy belsı hajtóerıvel rendelkezik. Cselekedetein keresztül fejezi ki magát, és olyan eredményekre törekszik, melyekkel kiválóságát tudja bizonyítani. E jegy szülöttei között kevés a szégyenlős ember. A Kosok tevékenyek, és olyan személyiségek, akik nem mindig számolnak cselekedeteik

következményeivel.

Meggondolatlanságuk problémákhoz vezethet. Nem félnek a kockázattól, ha saját érdekeikről van szó. Hevességüket kordában tartva sokra vihetik, sikeres vezetık válhatnak belılük. Bármit is tesznek, arra törekszenek, hogy a legjobbak legyenek, inkább hírnévre, mint anyagi jólétre vágynak. A Kosok álma a függetlenség és a tekintély.

Optimizmusukat nehéz letörni, bátran látnak hozzá feladatukhoz, de legendásan híresek arról, hogy nem fejezi be, amit elkezdtek. Jókedvük ragadós, és a félelem nem futamítja meg ıket. Nagyszerő barátok,

de néha óvatosan kell bánniuk versenyszellemükkel. Agresszivitásukat fékezniük kell, másokkal való törıdésüket az ész és a diplomatikusság kell, hogy uralja.

Jegy : Kos Uralkodója : Mars Elem : Tűz Minıség : : Kardinális Princípium : Életerő


„ B I K A ”

Aforizma:

Az élet feltételeinek biztosítása a gyökerek, a levelek növekedése, melynek segítségével alapot ad a további fejlıdéshez.

Mottó: Nekem van. Rendelkezik azzal a gyakorlatias adottsággal, hogy kezelje a materiális dolgokat, biztonságra, vagyonra törekszik, minden energiáját felhasználja, hogy elérje ezeket a célokat.

Elszántan halad az útján, legyızve minden akadályt. A megszerzett dolgokhoz erısen ragaszkodik. A Bika nagyra

értékeli az élet örömeit és kényelmét, szereti a szépséget, a jó ételt és italt. Körülményes, majdnem hogy flegmatikus és nem bízik az újításokban. Mivel mások érzéseire úgy tekint, mintha a saját tulajdona lenne, hajlamos a féltékenységi rohamokra.

Jellemzı tulajdonságai:

Célorientált, birtoklási vágy, flegmatikusság, makacsság, konzervativizmus, kényelmesség, ingerlékenység,

következetesség, vidámság jellemzi.

Jegy : Bika Uralkodója : Vénusz Elem : Föld Minıség : : Fix Princípium : Röghöz tapadó

BIKA Április 2O - Május 2O

A Bika uralkodó bolygója a Vénusz, szimbóluma a bika A Bika föld jegy, megbízható, anyagias. A szilárdság, a

határozottság, a nyakasság megtestesítıje. A Bikák legnagyobb erénye állhatatosságukban és könyörtelen

célratörésükben rejlik. Szívügyekben gyakorlatiasak, földi, anyagi környezetük jobbításán munkálkodnak. A Bika személyiség kulcsszava a biztonság, mind anyagi, mind érzelmi területen. Akkor érzik magukat a legjobban, ha a megszokott, ismert dolgokkal állnak szemben. Bármilyen változás nyugtalanságot vált ki bennük. Minden új

szituációban várakozó álláspontra helyezkednek. Meg kell győdniük, hogy az új helyzet, az új személy kedvező lesz e számukra vagy sem, és csak ez után tudják teljes egészében elfogadni .Miután erről meggyőződtek, élethossziglan tartó hűséget fogadnak.

Ez a képességük egyedülálló a jegyek között, és rendkívül féltékennyé teszi őket. Rengeteg történet kering a megsértett Bikáról.

A Bikák szeretik a földi és anyagi örömöket is. Akkor a legboldogabbak, ha kedvenc tárgyaikkal körülvéve otthonukban vannak. Érzéki természetük a kellemes élet felé vezeti ıket. Szeretik a szép ruhákat, a jó ételeket, érdeklik ıket a mővészetek, a szépség és az esztétikum. A makacs külsı egy érzékenyebb, lágyabb belsőt takar. A Bikák szentimentálisak és szenvedélyesek, szeretik partnerüket kényeztetni. Legbelül reménytelen romantikusok, ez azonban a külsıő szemlélő számára láthatatlan marad.


 „ IKREK ”

Jegy : Ikrek Uralkodója : Merkúr Elem : Levegő Minıség :  VáltozóPrincípium : Kapcsolat Tavaszi jegy : Május, június

 

Mottó: Én gondolkodom. Intellektuális, mindemellett gyakorlatias. Belső világát a gondolatok és a szavak határozzák meg . Módfelett kíváncsi.

Jó megfigyelı, összegyőjti és osztályozza az információkat. Fizikális és spirituális nyughatatlanság jellemzi. Gondolatai és tettei már nem annyira gyerekesen naivak, mint fiatalosak, de még mindig nélkülözik a felnıtt tapasztalatát és érettségét. Ha megkülönböztetésről van szó, csak feketét és fehéret, igent és nemet ismer. A középút ismeretlen számára. Szereti a változatosságot, vonzza a kreativitás. Nagy hangsúlyt fektet a másokkal való kapcsolatra. Erőssége az írás és a beszéd.

Jellemzı tulajdonságai:

Kíváncsiság, intellektualitás, kreativitás, nyughatatlanság, szeszélyesség, fekete-fehér gondolkodás.

IKREK Május 21 - Június 21

Az Ikrek uralkodó bolygója a Merkúr, jelképe az ikerpár. Az Ikrek levegőjegy, analitikus és változó.

Az Ikrek jegyében születettek legfontosabb tulajdonságai közé tartozik az intelligencia, a jó kommunikációs készség és a nonkonformizmus.

A Merkúr hatására rendkívül nagy tudásszomj él bennük, amit pedig megtanultak azonnal tovább akarják adni. Élénk képzelıerejük, éles eszük réven képesek gyorsan témát váltani, és eredetiségükkel, bájukkal és észbeli frissességükkel fenntartani a közönség érdeklıdését. Hangulatuk változékony és megjósolhatatlan. Ez a személyiség ketősségéből adódik. Mindenben a változatosságot, az újat keresik. Amennyiben a dolgok nem az elvárásaiknak megfelelıen alakulnak, hajlamosak a depresszióra. Szerencsére ez az állapot nem tart sokáig, mivel energiájuk, gyors gondolkozásuk mindig új és új irányokba hajtja őket.

A boldog Ikrek legalább öt, hat dolog iránt érdeklıdnek egyszerre. Nyughatatlanságuk miatt több állásuk, hobbijuk, karrier céljuk, szerelmük lehet. Jellemük negatív oldala az, hogy lenézik a status quo-t, mottójuk a szabályok megszegése. Ezek a tulajdonságok legjobb

szándékaik ellen fordulhatnak. Az Ikrek hibája a felületesség is. Olyan sok dologgal foglalkoznak egyszerre, hogy csak a felszínen maradnak, ezzel a befejezetlenség érzését keltik. Improvizáló képességük lehetıvé teszi, hogy a negatív tendenciákat pozitívvá alakítsák.

 „ RÁK ”

Aforizma:

A fajok folytonossága mindent megelőz. A magokat elvetették, amelyek most kikelnek és lassan fejőıdésnek indulnak.

Mottó: Én érzek. Az érzelem jellemzi, az anyaságot jelképezi, arra van

szüksége, hogy szolgáljon. Olyan barátokat és partnereket keres, akikkel jól érzi magát, akiknek gondját tudja viselni. Ragaszkodó, és arra is szüksége van, hogy őt akarják. Saját otthonában érzi jól magát, amelyet nagy türelemmel és takarékos szemlélettel irányít. Érzékenysége folytán élénken reagál az ıt ért benyomásokra. A pillanat élteti és nem áll ellen a változásoknak. Ezt változó hangulata tükrözi. Mikor a saját útját akarja járni, vagy arra kényszerül, hogy megvédje magát, a passzív ellenállás útját választja.

Jellemző tulajdonságai:

Háziasság, hőség, tisztaság, védelmezés, takarékosság, érzékenység, hagyománytisztelet, sebezhetıség.

RÁK Június 22 - Július 22

A Rák uralkodó bolygója a Hold, jelképe a rák. A Rák víz jegy, támogató, érzelmes. A Rák az érzékenység és a rokonszenv megtestesítője. Az összes jegy közül rá a legjellemzıbb az otthon biztonságának megteremtésére valómtörekvés.

A Rákok egy nagyon összetett személyiségek, állandó hangulatváltozásuk miatt nehéz megérteni őket. Az egyik pillanatban még házsártosak, veszekednek, a következıben a legaranyosabb teremtések. A Rákok önvédelmi képessége olyan fejlett, hogy ez védelmet nyújt belső sebezhetıségük és szégyenlısségük ellen Személyiségük, mint a rák páncélja, kemény külsőt mutat. gyakran gyerekes, konok, és nem adják meg magukat addig, míg a dolgok nem úgy történnek, ahogy ők akarják. A felszín alatt azonban érzékeny, finom lélek lakozik. A Rákok születésüknél fogva gondoskodó védelmezı természetőek. Anyai ösztöneik segítségével képesek bárkivel hosszantartó kapcsolatot teremteni. Számukra az élet fő célja a biztonságos otthon megteremtése, és a pénz csupán e cél megvalósításához szükséges, illetve a szőkösebb napokra. Hőséges, odaadó társakká válnak, csak tudni kell ıket helyesen megközelíteni.

Jegy : Rák Uralkodója : Hold Elem : Víz Minıség : : Kardinális Princípium : Érzés Nyári jegy : Június, július


OROSZLÁN

Jegy : Oroszlán Uralkodója : Nap Elem : Tűz Minıség : : Fix Princípium : Szabadság Tavaszi jegy : Július, aug.

Aforizma:

A gyümölcs megérik, és a eddigi biztonságából a földre hull. A betakarítás ideje ez, az elvetett magok kifejlődtek.

Mottó: Én akarok. Jellemzői az önmegvalósításra való törekvés, az erő és a szabadság.

Természetes tekintélye azon alapul, hogy tisztában van saját értékével. Újításra törekszik, gyakorlatias és érdeklıdik a filozófiai gondolatok iránt. A szellemi munkára nagyobb hangsúlyt fektet, mint a fizikaira. Inkább vezetıként, mint szolgaként tekint magára. Méltósága megtámadhatatlan. Szeret a középpontban lenni, igényli, hogy mások szeressék. Nagylelkő, segítıkész, fontos számára a tisztességes viselkedés és mindig támogatja a gyengéket. Bár néha szenvedélyes, azért meggondoltan cselekszik.

Jellemzı tulajdonságai:

Nagylelkőség, segítıkészség, bátorság, szabadságvágy, vitalitás, erı, tisztesség, széles látókör, hiszékenység.

OROSZLÁN Július 23 - Augusztus 22

Az Oroszlánt a Nap uralja, szimbóluma az oroszlán. Tőz jegy, kreatív és nagyvonalú. A Naphoz hasonlóan az élet középpontjának tekintik magukat. A zodiákusban nincs büszkébb és királyibb jegy. Mint szimbólumuk az oroszlán, ık is nagy méltósággal uralkodnak birodalmuk felett, legyen szó népről, munkahelyről vagy egy egyszerő családról. Az Oroszlánok születésüknél fogva melegszívőek, nagylelkőek. Teljes szívvel támogatják a jót. Cserébe ugyanazt a hőséget és becsületességet várják el, amit ők tanúsítanak. Viselkedésük nemességet rejt, ezért tetteik nagyvonalúak és látványosak. Az Oroszlánok akkor érzik magukat a legjobban mikor figyelem középpontjában vannak, mindig arra törekszenek, hogy reflektorfényben legyenek.ciót töltsenek be. Becsületességük, erős önbizalmuk kiváló

vezetővé teszi őket. Az Oroszlánhoz hasonlóan lustává válhatnak, ha nem sikerül a tekintélyt megszerezniük. Semmi nem elég jó nekik. Nem a megszokások rabjai, és mindig új élményekre vágynak. Gyenge pontjuk - ha egyáltalán van - az hogy arra vágynak, mindig csodálják őket. Egójuk állandó hízelgést, dicséretet vár. Ha nem kapják meg, magyarázatot nem várva visszavonulnak. Természetes optimizmusuk, vidám hozzáállásuk segít nekik visszatérni, hogy ismét eredeti pompájukban ragyogjanak.

 „ SZűZ ”

Jegy : SzűUralkodója : Merkúr Elem : Föld Minőség : : VáltozóPrincípium : Rend

Aforizma:

Eljött a betakarítás ideje. A természetes kiválasztódás rendet akar teremteni a bőségben. A cél el lett érve.

Mottó: Én elemzek. Erősségei közé tartozik a kézmővesség és a gyakorlatias dolgok.

Az anyagi értékeket mindig fontosabbnak tartja, mint a lelkieket. A világhoz való alkalmazkodása az ész és az intelligencia segítségével valósul meg. Bárhol, ahol káoszt lát, igyekszik rendet teremteni. Élete a munka. Gyorsan felismeri a dolgok lényegét. Minden törekvése a gyakorlatiasságra és a hasznosságra irányul, ezért szereti a technológia gyakorlati alkalmazását.

A tisztaság és a higiénia létfontosságú számára.

Jellemző tulajdonságai:

Rendszeretet, szorgalom, tökéletességre törekvés, a munka túlzott szeretete, kritikusság, célszerőség, ész, alkalmazkodó

képesség, visszahúzódás.

SZŰZ Augusztus 23 - Szeptember 22

A Szőz uralkodó bolygója a Merkúr, jelképe a kalászt tartó szűz. A Szűz földjegy, módszeres, javító szándékú. A

Merkúr, a mozgás planétája, a jegy szülötteit állandó cselekvésre ösztönzi. Hatalmas energiákat fektetnek be terveik megvalósításába. A többi jegy szülöttei álmodoznak, míg a Szüzek cselekszenek. Nagyra becsülik a munkát és a munkaerkölcsöt. Mindent a legapróbb részletig megszerveznek és nagyra értékelik a hatékonyságot. Analitikus megközelítési módjukkal a mindennapi élet káoszában igyekszenek rendet teremteni. Semmi nem kerüli el figyelmüket és nem elégszenek meg a fércmunkával. Lehet, hogy munkájukat nagy alapossággal végzik, jól tudnak összpontosítani, eközben viszont teljesen megfeledkeznek az élet apró örömeirıl. Nem látják meg az erdıtıl a fát. Ez a Szüzek másik hibája. A Szüzeknek meg kell tanulniuk másokkal toleránsnak lenni. Toleránsnak lenni azokkal, akik nem rendelkeznek olyan magas értékrenddel, mint ők és kevésbé szigorúak. A hővös külsejük mögött kedves, odaadó ember rejlik, hűek azokhoz, akik meglátják bennük az érzı embert. Szeretı szülık, és a munka iránti kötelezettségük felelısségteljes családtaggá teszi őket

 „ MÉRLEG ”

Jegy : MérlegUralkodója : Vénusz Elem : Levegı Minőség : : Kardinális Princípium : Harmónia

Aforizma:

A természetbıl lassan eltőnik az élet, az energia befelé fordul, a mag kinyitja burkát.

Mottó: Én kiegyensúlyozok. Örökké szüksége van a harmóniára, törekszik a kiegyenlítésre, és a tagadásra. Békeszerető hajlik a kompromisszumra. Minden helyzetet több oldalról megvizsgál, ez gyakran megakadályozza abban, hogy végleges döntést, vagy megoldást találjon. Nagyon fontos számára a szépség és az esztétikum, ez mővészi hajlamában fejezıdik ki. Életében fontos a másokkal való kapcsolat, amelyekben beteljesülést keres.

Jellemzı tulajdonságai:

Elbővölı, taktikus, jó stílusérzékő, gyenge aktivitású, engedékeny, társasági ember, kegyes, szociális, stratégiákat felállító.

MÉRLEG Szeptember 23 - Október 22

A Mérleg jegy uralkodója a Vénusz, szimbóluma a mérleg. A Mérleg levegő jegy, elbővölő és kiegyensúlyozott.

Mérlegeket magasan fejlett szociális érzék jellemzi, ez hozza közel az emberekhez. Különös igényük van a társaságra és a közösséggel való kapcsolatra, legyen szó mővészetekrıl, üzleti kapcsolatokról vagy jogi ügyekrıl. A Mérlegek a Vénusz hatásának köszönhetıen természetüknél fogva vonzódnak a szép dolgokhoz. Ízlésük kitőnő és élveznek mindent, ami pénzért megvehető. Mivel imádják a szépet, arra is áhítoznak, hogy az emberek dicsérjék őket, és figyeljenek rájuk.

A Mérlegek a külsőségek rabjává válhatnak, másokat a külső, a pillanatnyi helyzetük alapján ítélhetnek meg. A

Mérlegek az életben egyensúlyra és harmóniára törekszenek. Mielőtt döntenének, megvizsgálják az érem mindkét oldalát, és arra törekszenek, hogy az emberek közötti egyenlőtlenségeket elsimítsák. A béke a Mérlegek számára a legőıbb érték, ennek érdekében mindent hajlandóak megtenni, még akkor is ha ez belső érzelmeik elárulásával jár. E miatt van az, hogy a Mérlegek gyakran tőnnek határozatlannak, mivel gyakran nincsenek tisztában érzelmeikkel.

Kemény munka, optimizmus, jó üzleti érzék, a csapatjátékok szeretete, mind a Mérlegek jellemzője.  Melegszívőek, romantikus és jó lelkőek. Lehet,hogy a világot nem mentik meg, de minden erejüket latba vetik, hogy a Föld egy jobb lakóhellyé váljon.

 „ SKORPIÓ ”

Aforizma:

Elkezdődött a természet külső hanyatlása. A hanyatlás metamorfózisa az élet új ciklusának táplálékát készíti elő.

Mottó: Én vágyakozom. A Skorpió egy olyan vezéralakot, vagy ideált keres, akinek mintájára saját életét modellezheti.

Cselekedetei gyakran rituális jellegőek, nehéz rájuk hatást gyakorolni, vagy nehéz ıket megváltoztatni. Eszméihez hű marad, és másoktól is ezt várja el. Példaszerő az, ahogy a dolgokat átgondolja, terveket készít és végigkíséri ıket a megvalósulásig. Fanatikus idealizmussal képes átadni magát a közösség érdekeinek. Az olyan határtudományok mint a mágia, az okkult és extraszensz érzékelés - elbővölik.

Ez a jegy az élet és a halál alapfolyamatát jelképezi.

Jellemzı tulajdonságai:

Aszketizmus, hőség, célirányosság, fanatizmus, okkultizmus, idealizáció, lelkesedés, szertartásosság.

Jegy : Skorpió Uralkodója : Plútó Elem : Víz Minıség : : Fix Princípium : Törvény

SKORPIÓ Október 23 - November 21

A Skorpió uralkodója a Plútó, szimbóluma a skorpió. A Skorpió vízjegy, szenvedélyes, erıteljes. Sok asztrológus

véleménye megegyezik abban, hogy a Skorpió a zodiákus legerısebb jegye. A Plútó a túlvilág, a halál, az újjászületés

ısi Istene igen erıs hatást gyakorol az e jegyben születettekre. A Skorpiókat szenvedélyesség, intenzitás jellemzi.

Cselekedeteik hajtóerejét az adja, hogy igyekeznek javítani a status quo-t, feltéve, hogy kordában tudják tartani saját vágyaikat. A Skorpiók az igazság rendületlen védelmezıi, és a végsıkig harcolnak azért, amit igaznak hisznek. Idealisták, a legfennköltebb elvek vezérlik ıket. Soha nem csinálnak semmit fél szívvel. A Skorpiók az életben a végletek emberei.

Tudnak egyidőben erősek és gyengék, függetlenek és függők, hővösek és szenvedélyesek lenni. A magabiztos külső mögött gyakran kavargó, szenvedélyes vágyak húzódnak meg. Hajlamosak az irigységre, birtoklási  vágyuk nem ismer határokat, kapcsolataik rendszerint viharosak. Váratlan reakcióik, heves érzelmeik az embereket elriasztják, de ha alkalmuk adódik bebizonyítják, hogy képesek szeretni, nagylelkőek és hőségesek is tudnak lenni. 

NYILAS ”

Jegy : Nyilas Uralkodója : Jupiter Elem : Tőz Minıség : : Változó Princípium : Nyíltság

Aforizma:

Az élet erıi belül halmozódnak fel. Az elrejtett gyökerek nıni kezdenek és

növelik energiájukat a béke idejére.

Mottó: Én érzek. Jellemzı rá a szabadság és a függetlenség iránti vágy, viselkedése kifelé irányuló. Becsületes, igazságos, és fontos számára a közjó. Erős idealizmust fejleszt ki magában, különösen vallási és filozófiai vonatkozásban, és úgy érzi, hogy a magasabbrendő akarat és rend megvalósítására hivatott. Mindent meg akar ismerni, így új területek felfedezésére vállalkozik. Ez azt jelenti, hogy egyszerre több célt is kitőz maga elé. Ezt tükrözi az utazás iránti- és kalandvágya. Hajlamos arra, hogy hirtelen döntéseket hozzon.

Jellemzı tulajdonságai:

Kalandvágy, nyíltság, kíváncsiság, megértés, ideológia, filozófia, vallásosság, felületesség, az utazás szeretete..

NYILAS November 22 - December 21

A Nyilas uralkodó bolygója a Jupiter, szimbóluma az íjász. A Nyilas tűz jegy, egyenes jellem, szabad szellemő. Mivel a Jupiter, a szerencse bolygója uralja, a Nyilasok mindig a megfelelő idıben és a megfelelő helyen vannak. Mint a nyílvesszıö ők is olyan pontosan találnak célba a szerencsét illetıen. Születésüknél fogva lelkesek, nyughatatlanok és túl optimisták ahhoz, hogy bárminek teret engedjenek, ami elronthatja az örömüket. A Nyilasok mindig az újra, az ismeretlenre, az izgalmas dolgokra, a szabadságra, a kötelék nélküli életre vágynak. Legfontosabb érték számukra a szabadság, erıteljesek és kifelé élnek. Érdeklıdı természetük végtelen kalandokba sodorja ıket. Utazás, felfedezés,

szokatlan célok vezérlik őket. nagyszerű barátok, de a jelszó a következő: „csak semi kötöttség”. A Nyilasok rendkívül egyenesek és idealisták. Akár tetszik, akár nem, rögtön elmondják véleményüket.

Intuíciós képességük kiváló, de miután kigondoltak valamit, hamar ráunnak. Nagyszerő mesemondók, humorérzékük miatt a Zodiákus legkedveltebb személyiségei. Becsületességük, ıszinteségük tiszteletreméltó, de könnyen elfogadják,hogy mások is ugyanolyan becsületesek és őszinték, mint ők. Bár a Nyilasok a holnapnak élnek, mégis a legjobb barátok lehetnek. Néha feleőıtlenek ugyan, bájuknak nehéz ellenállni.

 „ BAK ”

Uralkodója : SzaturnuszElem : Föld Minıség : : KardinálisPrincípium : Ellenőrzés  Jellemző tulajdonságai:

Tárgyilagosság, eredetiség, intuíció,

Aforizma:

Az élet mindenhonnan visszavonult, csak ily módon lehet megőrizni ezen

időszak zord megpróbáltatásait.

Mottó: Én használok. Kötelességtudat és az önkéntesen vállalt korlátozás jellemzi. Értékítélete objektív és szigorú.

Céltudatos és soha nem téveszti el szeme elıl azt a célt, amelyet kitőzött maga elé. Cselekedeteit és gondolkodását az anyagi javak megszerzése motiválja. Ezért erıssége az anyag leigázása. Az elvont gondolatok lényegtelenek számára, munkája közben elvisel minden fájdalmat, nehézséget. Alapos, saját, illetve mások érdekeit, vágyait figyelmen kívül hagyja. Nincs szüksége a külső segítségre.

Jellemzı tulajdonságai:

Kötelességtudat, alaposság, konokság türelem, kitartás, logika, pesszimizmus, parancsolgatás, territorialitás.

BAK December 22 - Január 19

A Bak uralkodó bolygója a Szaturnusz, szimbóluma a hegyi kecske. A Bak földjegy, konzervatív, céltudatos. Az e

jegyben született embereket leginkább a céltudatosság jellemzi. Életüket annak szentelik, hogy elérjenek valamit, legyen az valamilyen szellemi felfedezés, személyes munka, vagy üzleti kötelezettség. Fáradhatatlanok küldetésük teljesítésében, és nem nyugszanak, míg a legjobb módszereket megtalálva el nem érik a sikert. Mint jelképük a hegyi kecske, biztos lábakon állnak, útjukon kevés kockázatot vállalva. A Bakokat magasfokú intelligencia jellemzi, vezetı pozíciókra törekszenek. Jól tudják magukat adminisztrálni, a tervezéshez és szervezéshez minden eszközt felhasználnak.

A problémák adják a megoldás kulcsát céljaik eléréséhez. Mindig törekszenek a biztonságra. A kemény munkát és az anyagi elismerést jólétük alapjának tekinti. Legfontosabb számukra a pénz, mert a bizonytalan jövı elleni legjobb védelmet jelenti. A Bakok rendkívül öntudatosak, maximálisan hisznek saját képességeikben. Gyakran érzik úgy, hogy csak magukra számíthatnak. Ezt az emberek félreértik, hidegnek, távolságtartónak gondolják őket. Ez távolról sem igaz.Nagyon rokonszenvesek, megértık is tudnak lenni, mikor az ember a legkevésbé várja. Eszesek, kiváló a humorérzékük és viccesek is tudnak lenni.


 „VÍZÖNTő

Uralkodója : Uránusz Elem : Levegı Minıség : : Fix Princípium : Függetlenség 

Aforizma:

Az új elıkészítésének ideje ez. A felhalmozott energia új formában jelenik

meg. A magok készek és várják, hogy kicsírázzanak.

Mottó: Én tudok. Számára a legmegfelelıbb szimbólum a madarak repülése. Felülemelkedik a dolgokon és ebbıl a perspektívából kicsinek és lényegtelennek látja ıket. Mégis ebben rejlik az a képessége, hogy a dolgokat összefüggéseiben lássa. Mindig a megvalósíthatóság és a gyakorlatiasság határán mozog sőt,

még ennél többre törekszik. Képes a régi és az új szintetizálására, így mindig megelőzi korát, az emberek nehezen értik meg szándékait. Öniróniája miatt gyakran excentrikusnak, álmodozónak, vagy bohócnak gondolják. Teljes függetlenségre törekszik. Szereti az eredetiséget és megpróbál szeretetreméltó lenni.

VÍZÖNTİ Január 20 - Február 18

A Vízöntı uralkodó bolygója az Uránusz, szimbóluma a vízhordó. A Vízöntı levegı jegy, független, rendkívüli

személyiség. A Vízöntık a zodiákus legexcentrikusabb szülöttei. Mivel a változást jelképezı Uránusz hatása alatt születtek, a Vízöntık a jövőben élnek 

Szellemileg teljes mértékben függetlenek és egy cseppet sem elnéőek azokkal szemben, akik a megszokott felé akarják őket terelni, vagy egyszerően nem értik meg radikális eszméiket. A vita számukra szellemi kihívást jelent, de ha kialakították álláspontjukat, a végsıkig kiállnak mellette, és a másik véleményét azon a ponton már figyelembe sem veszik. Azt nem lehet mondani, hogy a Vízöntık társadalomellenesek. Pont ellenkezőleg. A barátságot, a testvériséget legalább olyan fontosnak tartják, mint a szellemi eszméket, és állandóan ösztönzést várnak az emberektől.

Emberszeretők, és mindig azon gondolkoznak, hogyan tehetnének többet az emberiség érdekében. Álmodozók, idealisták, fejükben gyakran fordul meg az a gondolat, hogy meg kellene menteni a világot.

Mindennek meg kell fizetniük az árát, és sok Vízöntő ábrándult már ki a valós világ realitásától.

A Vízöntők gyakran járnak a fellegekben, ezért úgy tekintenek rájuk, mint csodabogarakra. Nagyban gondolkoznak, ha a problémamegoldás módjairól van szó, az apró részletek nem érdeklik ıket. A legnagyobb gyengeségük az, hogy mindenkiben hibát keresnek, míg a sajátjaikat elfogadottnak tekintik.. Könnyedek, soha nem lehet unatkozni mellettük. Ha megkapják azt a szabadságot, hogy önmaguk lehessenek, a legszórakoztatóbb, leghőségesebb társakká válnak.

 „HALAK”

Uralkodója : Neptunusz Elem : Víz Minıség : : Változó Princípium : Érzékenység

Aforizma:

Az élet új kezdete elıtti utolsó állapot. Minden felkészült és nyugodtan vár a megfelelő időre.

Mottó: Én hiszek. Nagyfokú érzékenység jellemzi, ezért mások érzéseire, gondolataira élénken reagál. Tudatalattijával felfogja a környezı világ üzeneteit és ugyanígy képes arra, hogy másokra hatást gyakoroljon. Az élet teljességében szinte feloldódik, és semmilyen anyagi dolog nem tartja béklyóban. Ez megnehezíti számára, hogy felbecsülje a dolgok valódi értékét. Befelé fordul és sodródik az élettel. Nehezen hoz döntéseket, kerüli az összeütközést és gyakran szenved az igazságtalanságtól. Mivel álomvilágban él, néha elveszti kapcsolatát a valósággal.

Jellemző tulajdonságai:

Együttérzés, önzetlenség, barátságosság, érzékenység, képzelıerı, fatalizmus, passzivitás, érzékenység, szerénység.

A Halak uralkodó bolygója a Neptunusz, szimbóluma két összefonódott hal. A Halak víz jegy, érzelmes, együttérző. A Koshoz hasonlóan, amely a zodiákus első jegye, a Halak is a kezdeteket jelenti. A Halak a tizenkettedik, egyben legutolsó jegy, az örökkévalóságot, a reinkarnációt és a lelki újjászületést testesítik meg.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 34
Tegnapi: 1
Heti: 1 204
Havi: 8 787
Össz.: 1 919 515

Látogatottság növelés
Oldal: ZODIÁKUS JEGYEK és JELEMZŐIK III.
GYÓGYULÁS SZELÍD GYÓGYMÓDOKKAL,LELKI TANÍTÁSOKKAL - © 2008 - 2020 - szelidgyogymodok.hupont.hu

A HuPont.hu-nál a honlap készítés egyszerű. Azzal, hogy regisztrál elkezdődik a készítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »